Polityka prywatności

Polityka prywatności

W czasie korzystania z serwisu należącego do Geometrum Piotr Jandy możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób.

Geometrum Piotr Jandy nie sprzedaje, ani nie udostępnia osobom trzecim, ani firmom danych klientów i użytkowników swojego serwisu.

Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem Twoich danych osobowych jest firma Geometrum Piotr Jandy  z siedzibą przy ul. Wiejskiej 2 62-069 Dąbrowa k/Poznania. Z Inspektorem ochrony danych można kontaktować e-mailowo na adres: piotr.jandy@wp.pl

Informacja dotycząca celów przetwarzania danych osobowych.
Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Geometrum Piotr Jandy  w celu:

  • wykonywania umów, które zawiera Geometrum Piotr Jandy lub realizowania zamówień (podstawa prawna: niezbędność do wykonania Umowy). Brak podania danych uniemożliwia zawarcie umowy oraz zrealizowanie zamówienia,
  • dla celów statystycznych i analizy biznesowej działalności Geometrum Piotr Jandy,
  • w celach marketingowych, między innymi w celu marketingu usług i towarów oferowanych przez Geometrum Piotr Jandy,

Okres przetwarzania danych osobowych.
Dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania:

  • w przypadku przetwarzania danych w celu realizacji Umowy (np. zrealizowania zamówienia) – przez okres realizowania Umowy (realizowania zamówienia),
  • w przypadku przetwarzania danych dla realizacji uzasadnionych interesów – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu,
  • w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody klienta lub subskrybenta – do momentu jej cofnięcia.

Prawa dotyczące przetwarzania danych osobowych.
Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia czy też przeniesienia. Posiadasz również prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jak również prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym obecnie jest GIODO.

Przechowywanie dane osobowych

Posiadamy środki bezpieczeństwa, aby chronić Twoje dane osobowe od manipulacji, zniszczenia, utraty, nadużycia, nieupoważnionego dostępu, modyfikacji lub ujawnienia. W miarę możliwości zapewniamy, że nasze systemy dostawców usług zewnętrznych są odpowiednio zabezpieczone do przetwarzania Twoich danych osobowych, a także zminimalizowane jest ryzyko związane z użyciem, zmianą, usunięciem lub kradzieżą danych osobowych. Dane osobowe, które podałeś, będą przechowywane przez nas zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Przekazywanie danych osobowych
Twoje dane osobowe będą przetwarzane tylko przez Geometrum Piotr Jandy. Jednak może się jednak zdarzyć, że powierzymy przetwarzanie Twoich danych podmiotom trzecim na podstawie pisemnej umowy np. firmie kurierskiej, biuru księgowemu, firmie hostingowej. Powierzenie takie nie uprawnia odbiorcy do dowolnego korzystania z tych danych. Odbiorca będzie korzystał z tych danych tylko w celach przez nas ustalonych i zgodnie z obowiązującym prawem. Dane mogą być też przekazywane organom publicznym, o ile upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy i przedstawią odpowiednie żądanie. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Profilowanie
Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Niezapowiedziane Wiadomości

Geometrum Piotr Jandy zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości Geometrum Piotr Jandy rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisu, artykułów, usług

Każdego użytkownika serwisu www.geometrum.pl obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie Polityka prywatności. Firma Geometrum Piotr zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

Hosting strony.

Strona utrzymywana jest na  serwerze firmy nazwa.pl z siedzibą w  31-870 Krakowie ul. Mieczysława . Funkcje administratora hostingu wykonuje Agencja reklamowa KIK Investment.

Jeśli chcesz uzyskać dodatkowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych, w tym chcesz uzyskać informację o dotychczasowej podstawie przetwarzania Twoich danych osobowych, skontaktuj się z nami: piotr.jandy@wp.pl